achterkleindochter:
achterkleinzoon:
achterkleinkinderen:
acte/akte:
algemeen:
alle kinderen:

begraven:
bij:
broer:
bruid:
bruidegom:
buitenechtelijk:

circa:

doop:
dochter van:
derde:
dezelfde dag overleden:

eerste:
en:
evenals:
eveneens:

familie:

geboren op:
geboren in:
geboren omstreeks:
gedoopt op:
gedoopt in:
geen:
geen kinderen:
gehuwd op:
gehuwd in:
gehuwd omstreeks:
genaamd:
gescheiden:
grootmoeder:
grootouders:
grootvader:

heeft een zoon van een onbekende vader:
het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding:
hertrouwd op:
huwelijk:

jaar:
jaar oud:
jongste:

kinderen:
kinderen bekend:

laatste:
leeftijd:

met:
moeder:

naamsaanneming:
nageslacht:
nakomelingen:
neef:
neven:

omstreeks:
ongehuwd:
ook genoemd:
oom:
overgrootmoeder:
overgrootvader:
overgrootouders:
overleden:
overleden in/op/voor:
overlijdt:

stamvader:

tante:
te:
tijd:
trouwt op:
tweede:

uit het huwelijk:

vader:
van:

voor:
voorlopig:

weduwe:
weduwnaar:
wettiging van een kind:
wonende te:

zijn:
zoon van:
zuster:arrière-petite-fille
arrière-petit-fils
arrière-petits-enfants
acte
général(ement)
tous les enfants

enterrer / ensevelir
chez
frère
mariée
marié
hors mariage / extra-conjugal

environ / à peu près

baptême
fille de
troisième
décédé le même jour

premier
et
comme / de même que
également / aussi

famille

né le
né à
né environ
baptisé le
baptisé dans / á
pas de
pas d'enfants
marié le
marié dans / á
marié environ
nommé
divorcé
grand-mère
grands-parents
grand-père

a un fils d’un père inconnu
le mariage est dissolvé par divorce
s’est remarié le
mariage

année
[il] a … ans
cadet(te)

enfants
enfants connus

dernier
âge

avec
mère

adaption de nom de famille
descendance
descendants
neveu / cousin
neveux / cousins

environ / vers
célibataire
alias
oncle
arrière grand-mère
arrière grand-père
arrière grands-parents
décédé
décédé á / le / avant
décède

ancêtre fondateur

tante
à
période
se marie le
deuxième

du mariage

père
de

avant
provisoir

veuve
veuf
légitimation d’un enfant
domicilié á

être, sont
fils de
soeur