achterkleindochter:
achterkleinzoon:
achterkleinkinderen:
acte/akte:
algemeen:
alle kinderen:

begraven:
bij:
broer:
bruid:
bruidegom:
buitenechtelijk:

circa:

doop:
dochter van:
derde:
dezelfde dag overleden:

eerste:
en:
evenals:
eveneens:

familie:

geboren op:
geboren in:
geboren omstreeks:
gedoopt op:
gedoopt in:
geen:
geen kinderen:
gehuwd op:
gehuwd in:
gehuwd omstreeks:
genaamd:
gescheiden:
grootmoeder:
grootouders:
grootvader:

heeft een zoon van een onbekende vader:
het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding:
hertrouwd op:
huwelijk:

jaar:
jaar oud:
jongste:

kinderen:
kinderen bekend:

laatste:
leeftijd:

met:
moeder:

naamsaanneming:
nageslacht:
nakomelingen:
neef:
neven:

omstreeks:
ongehuwd:
ook genoemd:
oom:
overgrootmoeder:
overgrootvader:
overgrootouders:
overleden:
overleden in/op/voor:
overlijdt:

stamvader:

tante:
te:
tijd:
trouwt op:
tweede:

uit het huwelijk:

vader:
van:

voor:
voorlopig:

weduwe:
weduwnaar:
wettiging van een kind:
wonende te:

zijn:
zoon van:
zuster:great-granddaughter
great-grandson
great-grandchildren
certificate
generally
all children

buried
near
brother
bride
bridegroom
illegitimate

about

baptism, christening
daughter of
third
died the same day

first
and
just like
also

relatives, family

born on
born in
born about
baptised on
baptised in
none
no children
married on
married in
married about
named
divorced
grandmother
grandparents
grandfather

has a son of an unknown father
the marriage is disolved by divorce
married again on
marriage

year
years old
youngest

children
children known

last
age

with
mother

name adoption
posterity
descendants
cousin/nephew
cousins/nephews

about
unmarried
also named
uncle
great-grandmother
great-grandfather
great-grandparents
deceased
died in/on/before
dies

ancestor(founder of the family)

aunt
at
time
marries on
second

from this marriage

father
from

before
for the moment

widow
widower
legitimacy of a child
living at

are
son of
sister