Geraadpleegde archieven, literatuur en periodieken

a. Archieven.
Rijksarchief in Gelderland te Arnhem,
Gemeentearchief te Arnhem,
Gemeentearchief te Doesburg,
Gemeentearchief te Duiven,
Gemeentearchief te Wehl,
Gemeentearchief te Westervoort,
Gemeentearchief te Zevenaar,
Archief Polderdistrict Rijn en IJssel te Terborg,
Archief Hervormde- en Gereformeerde Kerkgemeenschap te Zevenaar,
Archief Andreas Parochie te Zevenaar,
Archief Martinus Parochie te Oud-Zevenaar,
Archief Andreas Parochie te Groessen,
Archief Remigius Parochie te Duiven,
Archief Stichting Historisch Boerderijonderzoek te Arnhem,
Algemeen Historisch Archief.(J.H.G.Boekhorst)

b. Literatuur.
van der Aa, A.J.: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem 1839,
van der Aa, Robidé: Oud-Nederlandse Burgen en Kastelen, Nijmegen 1841/1846, heruitgave Zutphen 1978,
d'Albaing van Giessenburg, W.J.: Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen, den Haag 1877,
d'Albaing van Giessenburg, W.J.: Ridderschap van de Veluwe,
d'Albaing van Giessenburg, W.J.: Ridderschap van het kwartier Nijmegen, den Haag 1899,
Addink, Harmen: Steenderse geschiedschrijver,
Alberts, W.Jappe: Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis, Weesp 1984,
Alberts, W.Jappe: Geschiedenis van Gelderland tot 1492, Zutphen 1978,
Alberts, W.Jappe: de Graven en Hertogen van Gelre, Utrecht 1984,
Alberts, W.Jappe: de Stadsrekeningen van Arnhem, Groningen 1967, 1969, 1971 en 1978,
van Beresteyn, E.A: Genealogisch Repertorium, den Haag 1972,
van Bethraij, J.G.Th.: de Beerenclaauw, Historische Kring Duiven, Groessen, Loo, augustus 1992,
Beijers, J.L. en van Boekhoven, J: Album Studiosorum Academiac Rheno-Traiectinae, Utrecht 1886,
Bloys van Treslong Prins, P.C.: Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in de kerken,
de Boer, D.E.H.: de Nederlanden in de late Middeleeuwen, Utrecht 1987,
Borman, R.: Archeologie in Gelderland, Zutphen 1981,
Bruins, A.W.A.: per Postkoets door de Liemers,(manuscript), Zevenaar 1989,
Bruins, A.W.A.: de Liemerse Postgeschiedenis, tekst van een dialezing, Zevenaar 1993,
Bruins, A.W.A.: Bode- en Postdiensten in en om de Liemers, Jaarboek Liemers, Doetinchem 2000,
Bruins, A.W.A.: Atlas van het ambt Liemers, orgineel door Guionneau ca.1735, opnieuw getekend Zevenaar 1999,
Bruins, A.W.A.: Bewerking van polderkaarten en registers, orgineel door F.M.Loeffler 1786, Zevenaar 1994,
Bruins, A.W.A.: Oude Boerderijen in de Kleefse Liemers, tekst van een dialezing, Zevenaar 1997,
van Dalen, A.G.: Nederlandse Geschiedenis in en om de Liemers, Didam 1939,
van Dalen, A.G.: Bezoek aan de oude kerk te Westervoort, de Post 1939,
van Dalen, A.G.: Parochie van St.Werenfried te Westervoort in de Geschiedenis, A.D. 1951,
van Dalen, A.G.: het Kerspel Groessen door de eeuwen heen, Groessen 1953,
van Dalen, A.G.: Protestantisering en Recatholisering tussen Rijn en IJssel, Westervoort 1954,
van Dalen, A.G.: het Huis de Berenklau, Lantaern 1963,
van Dalen, A.G.: uit de Kerkgeschiedenis van Oud-Zevenaar, Zevenaar 1966,
van Dalen, A.G.: uit de Kerkgeschiedenis van Groessen,
van Dalen, A.G.: de Swanenpol,
van Dalen, A.G.: de Magerhorst en de Ploen,
van Dalen, A.G.: uit de Kerkgeschiedenis van Loo,
van Dalen, A.G.: uit de Kerkgeschiedenis van Duiven,
van Dalen, A.G.: uit de Kerkgeschiedenis van Westervoort,Zevenaar 1966,
van Dalen, A.G.: de Lensenburg, Zevenaar 1968,
van Dalen, A.G.: van Graafschap tot Hertogdom, Lantaern 1970,
van Dalen, A.G.: de Burgeroorlogen, Lantaern 1970,
van Dalen, A.G.: de Hovennere in de Liemers, Zevenaar 1969,
van Dalen, A.G.: de Gelderse Historie in de Liemers, den Haag 1971,
van Dalen, A.G.: de Havezate Emmerik, Zevenaar 1972,
van Dalen, A.G.: Westervoort in de Vaart der Nederlandse Historie, Westervoort 1976,
van Dalen, A.G.: Bergh, Heren, Land en Volk, Nijmegen 1979,
van Dalen, A.G.: 1000 jaar Genderingen, Nijmegen 1983,
Demoed, E.J.: Kerkgeschiedenis van de Graafschap, 1996,
Dix, R.A.J.: de Stad en haar Bewoners in Zevenaar, Zutphen 1986,
ten Doesschate, A.: Geschiedenis van Steenderen en Bronckhorst, Steenderen 1919,
van Doorninck, P.N.: Inventaris van het Archief van het St.Urselen Convent, Haarlem 1906,
Dösseler, E. en Oediger, F.W.: die Lehnregister des Herzogtums Kleve, Siegburg 1974,
Evers, Heinz: Alte Emmericher Familien und ihre Grabstätten in St.Aldegundis, Emmerich 1985,
Evers, Heinz: Grabstätten der Münsterkirche St.Martini und der Kreuzherrenkirche, Emmerich 2000,
Fahne, A.: Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland und Westfalen, Düsseldorf 1875-1883,
Fahne, A.: Urkundenbuch des Geschlechts Momm oder Mumm, Cöln 1876 und 1878,
Fockema Andreae, S.J. en Meyer, Th.J.: Naamlijst Studenten 1585 tot 1844, Franeker 1968,
Frye Northrop, de Grote Code, 1981,
van Gent, L.F.: Index op Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap, Zutphen/Arnhem 1937,
Giesen, J.Th.M.: Sociale Zorg in Zevenaar, Zutphen 1986,
Goossens, Th.J.G.: de Schutterij in Zevenaar, Zutphen 1986,
de Gou, L.: Kwartierstatenboek, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Wapenkunde, den Haag 1958,
Gouda Quint, L.: Gelre, Bibliographie van Gelderland, Arnhem 1910, 1927 en 1942,
van der Gouw, J.L.: Nederlandse Archiefterminologie,
Graswinckel, D.P.M.: de Rechterlijke Archieven van de Kleefse Enclaves in Gelderland, den Haag 1927
de Groot, I.: Parochies van de oude Liemers, Lantaern, Zevenaar 1951,
van Gulick, F.W.: Nederlandse Kastelen en Landhuizen, Voorburg 1960,
Harenberg, Jan en Thomassen, Joop: Eens bolwerk van de adel, Zutphen 1999,
van Heerdt, A.C.: Geschiedenis van het Geslacht van Heerdt, Assen 1957,
Hommes, H.L.: van Cloeck tot den Berenclauw, Navorscher 87, 1938
Hooft van Huysduynen, J.J.: genealogie van het geslacht van Voorst tot Voorst, Eefde 1968,
Hubbertz, Erich: der Stadthistoriker Pfarrer Heinrich Müller, Emmerich 1882,
Hustinx, L.M.Th.L.: de Archieven in Gelderland, Alphen aan de Rijn 1979,
Israel, N.: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, Amsterdam,
Jansma, Klaas en Schroor, M.: Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland, Leeuwarden 1986,
Janssen, K. en Ippel, C.: Gelderland Monumenteel, Ede 1976,
Kalkwick, K.A.: de Hertog en zijn Burchten , Zaltbommel 1976,
Ketelaar, F.C.J.: Oude zakelijke rechten, Amsterdam 1978,
Klokman, J.A.: Schetsen en tafareelen uit den Achterhoek, Doetinchem 1974,
Kok, Frans: Kasteel Ruurlo, Ruurlo 1987,
Kruimel, H.L.: Genealogisch Repertorium, den Haag 1972,
Kuile, E.H.: de Nederlandse monumenten van geschiedenis, den Haag 1958,
Lamers, H.: Emmerik, huis met historie, Historische vereniging Westervoort, 1986 en 1987,
Limbeck, Rolf: der St.Agneskonvent zu Emmerich, Emmericher Geschichtvereins, 1998,
Lindeijer, M.J.F: baron van Goltstein van Hoekenburg, Doetinchem 1993,
Makking, J.B.: Steenderense geschiedschrijver Harmen Addink, de Graafschapbode 1964,
Maaskant, A.A.C.: Kastelen, Deventer 1975,
Markink, H.: Erf en Goed Markerink in Noordijk, Doetinchem 1998,
Martens van Sevenhoven, A.H.: beschrijving van de Velhorst en Cloeckhorst, Arnhem 1935,
Mombarg, Jac. en Thoben John: de Liemers van Nol Tinneveld, historische aantekeningen, Nijmegen 1984,
de Nerée, R.J.K.M.: de Lymers en hare Havezathen, Gelre 1917,
van Nispen tot Pannerden, A.J.M.: juridisch rapport over rechtspositie van gronden, Zevenaar 1949,
van Nispen tot Pannerden, A.J.M.: de vereniging van geërfden in de Lymers,
van Nispen tot Pannerden, A.J.M.: de geschiedenis van gemene gronden te Duiven,
van Nispen tot Pannerden, A.J.M.: de wegen in de Lymers,
van Nispen tot Pannerden, A.J.M.: het ontstaan van de Klei-Liemers, Zevenaar 1953,
Oediger, F.W.: Landes und Gerichtsarchive, das Staatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände, Siegburg 1957,
Pardijs, A.D.: het wapen van de gemeente Ruurlo, Jaarboek Achterhoek en Liemers 1982,
van Petersen, J.W.: de Waterplaag, dijkdoorbraken en overstromingen van Rijn en IJssel, Zutphen 1978,
Petri, Wolfgang: Sitzungsberichte der Convente der Reformierten Klever Classis, Düsseldorf 1971,
Petri, Wolfgang: die Reformierten Klevische Synoden, Düsseldorf 1973,
van der Pot, M: Academie-verhandelingen ter opheldering der vaderlandse historie en rechten, Leiden 1792,
Prop, G: de Historie van het oude Gelre onder eigen vorsten.
Reis, Rudolf: Everhard Wassenberg Embrica, Emmerich 1983,
Ribbers, G. en Waters, P.M.H: het Archief van de Tiendcommissie, Arnhem 1981,
Rietstap, J.B.: Illustations to the Armoral Général, London 1967,
Romers, H.: achttiende-eeuwse gezichten van steden, Alphen aan de Rijn 1987,
van Sasse Ysselt, A.F.O.: de Heerlijkheid Aerdt, 1880,
van Schilfgaarde, A.P.: Register op de Leenen van het Huis Bergh, Arnhem 1929,
van Schilfgaarde, A.P.: het Archief van het Huis Bergh, Regestenlijst van Oorkonden, Arnhem 1932,
van Schilfgaarde, A.P.: het Archief van het Huis Keppel, Arnhem 1975,
Schrijvershof, J.: Protestants leven in Zevenaar, Zevenaar 1990,
van der Schueren, K.A.M.: Een Windwijzer, Duiven 1897,
Schutte, O.: de Wapenboeken der Gelderse Studentenvereniging, Zutphen 1975,
Schutte, O.: Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem 1980,
Seesing, Paul: Ein Totenbuch der Münsterkirche St.Martini in Emmerich, Emmerich 1980,
Sloet, J.S.S.: Register op de Leenakteboeken van Leenen buiten Gelre, Uitheemse Leenen, Arnhem 1912,
Sloet, L.A.J.W.: Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen, den Haag 1872-1876,
Smit, E.J.Th.A.M.A.: de Oude Kleefse Enklaves en hun overgang naar Gelderland, Zutphen 1975,
Snethlage, A.: Kwartierstatenboek, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Wapenkunde, den Haag 1983,
Stroet, S.: Verpondingscohieren Baer en Lathum en Richterampt Doesburg,
Taylor, Stephen S.: Who's Who in the Netherlands, bibliografie, 1962-1963,
Tersteeg, J.: Geschiedenis van Gelderland, Zutphen 1975,
Teschenmacher, Werner: Annales Ecclesiastici, Düsseldorf 1962,
van Veen, J.S.: Register op Leenakten van het Kwartier Arnhem, Arnhem 1917,
van Veen, J.S.: Register op Leenakten van het Kwartier Zutphen, Arnhem 1917,
van Veen, J.S.: Register op de Leenen der Heerlijkheid Baer en Lathum, Arnhem 1926,
van de Ven, J.S.: het Oud-Archief der Gemeente Doesburg, Doesburg 1950,
Verbeek, G.: Gelders Archiefoverzicht, Zutphen 1995,
Verhoeff, J.M.: de oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam 1982,
Verkerk, C.L.: Coulissen van de Macht, Hilversum 1992,
Vredenberg, J.P.: het Archief van het Burgerweeshuis te Arnhem, Arnhem 1983,
Wartena, R.: het Archief van de Cannenburg, Arnhem 1969,
Wartena, R.: Stadsrekeningen van Zutphen, Zutphen 1977,
Werner, H.M.: Genealogie van het geslacht Mom, den Haag 1883,
Werner, H.M. en Staats Evers, J.W.: Registers op de Gelderse Volksalmanak, Arnhem 1884,
Werner, H.M.: Gelderse Kastelen, Arnhem 1906,
Wientjes, R.C.M.: Arnhem, Wageningen en het veer op de Praats, Arnhem 1985,
Wijnaends van Resandt, W. en van Veen, J.S.: Register op Leenen in de Bannerheerlijkheid, Arnhem 1926,
Wijnaends van Resandt, W.: de Vicariën in Gelderland, Amsterdam 1943,
van Winter, J.M.: Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen, Arnhem 1962,
Wolters, J.: Kleefs-Pruisisch-Nederlands, Lantaern 1946,
Wolters, J.B.Th.: Ridders van St.Meerten, Zevenaar 1946,
Wolters, J.B.Th.: Parochie van St.Werenfried te Westervoort, 1951,
Zondervan, W.: het Oud-Archief van Zevenaar en het Ambt Liemers, Zevenaar 1973,
Zondervan, W. en Giessen, J.Th.M.: Gezinsbladen op dopen, trouwen en begraven van de parochies Duiven, Groessen, Loo, Westervoort, Oud-Zevenaar en Zevenaar,

c. Periodieken.
A.A.U, Archief van het Aartsbisdom Utrecht, bijdragen deel 39, Utrecht 1913,
Archief, Orgaan van de Oudheidkundige Vereniging "de Graafschap",
Bij de Tijd, Kwartaalblad van de Historische Kring Westervoort,
Driepas, Verenigingsblad van de Historische Kring Duiven, Groessen en Loo,
Gelre, Bijdragen en Mededelingen en Werken van Gelre,
Gens Nostra, Maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging,
Jaarboek Achterhoek en Liemers, in opdracht van de Oudheidkundige Vereniging "de Graafschap",
Liemers Lantaern, weekblad voor Zevenaar en omstreken,
de Navorscher, jaargangen 1896, 1897 en 1938,
de Nederlandse Heraut, 8e deel van 1897,
de Nederlandse Leeuw, van 1913 en 1917,